به وب سايت بورس تكنيكال خوش آمديد. در اين وب سايت مي توانيد اطلاعات 30 شركت بزرگ بورس تهران را مشاهده و دانلود نماييد

boursetechnicalweb@gmail.com                         
سي شركت فعالتر بورس تهران
 30 شركت بزرگ بورس تهران

رتبه

نام شركت نماد كد بورس صورتهاي مالي و نسبتهاي مالي نمودار تكنيكي   (تمام صفحه) اطلاعیه های کدال
1 مخابرات ايران اخابر 642001 79 الي 92 970921   دانلود
12   دانلود

www.tci.ir

تحليل نمودار

 

سه نمودار آخر

يك دو سه
2 پتروشيمي فجر بفجر 401102   970921   دانلود
22   دانلود

www.fajrco.com

تحليل نمودار

 

سه نمودار آخر

يك دو سه
3 گسترش نفت و گاز پارسيان پارسان 241203   970921   دانلود
32   دانلود

www.pogdc.com

تحليل نمودار

 

سه نمودار آخر

يك دو سه
4 سرمايه گذاري نفت وگاز و پتروشيمي تامين تاپيكو 241194   970921   دانلود
42   دانلود

www.tappico.com

تحليل نمودار

 

سه نمودار آخر

يك دو سه
5 پتروشيمي جم جم 241163   970921   دانلود
52   دانلود

www.jpcomplex.ir

تحليل نمودار

 

سه نمودار آخر

يك دو سه
6 كشتيراني جمهوري اسلامي ايران حكشتي 611001   970921   دانلود
62   دانلود

www.irisl.net

تحليل نمودار

 

سه نمودار آخر

يك دو سه
7 سايپا خساپا 341005   970921   دانلود
72   دانلود
8 ايران خودرو خودرو 341002   970921   دانلود
82   دانلود

www.ikco.ir

تحليل نمودار

 

سه نمودار آخر

يك دو سه
9 گروه مپنا رمپنا 742101   970921   دانلود
92   دانلود

www.mapnagroup.com/fa

تحليل نمودار

 

سه نمودار آخر

يك دو سه
10 پالايش نفت بندر عباس شبندر 232007   970921   دانلود
102   دانلود

www.baorco.ir

تحليل نمودار

 

سه نمودار آخر

يك دو سه
11 پتروشيمي پرديس شپديس 241204   970921   دانلود
112   دانلود

www.paupc.ir

تحليل نمودار

 

سه نمودار آخر

يك دو سه
12 پالايش نفت اصفهان شپنا 232005   970921   دانلود
122   دانلود

www.tci.ir

تحليل نمودار

 

سه نمودار آخر

يك دو سه
13 پتروشيمي خارك شخارك 241106   970921   دانلود
132   دانلود

www.khargpetrochemical.ir

تحليل نمودار

 

سه نمودار آخر

يك دو سه
14 صنايع پتروشيمي خليج فارس فارس 241193   970921   دانلود
142   دانلود

www.pgpic.ir

تحليل نمودار

 

سه نمودار آخر

يك دو سه
15 فولاد خوزستان فخوز 271017   970921   دانلود
152   دانلود

www.ksc.ir

تحليل نمودار

 

سه نمودار آخر

يك دو سه
16 ملي صنايع مس ايران فملي 272011   970921   دانلود
162   دانلود

www.nicico.com

تحليل نمودار

 

سه نمودار آخر

يك دو سه
17 فولاد مباركه اصفهان فولاد 271016   970921   دانلود
172   دانلود

www.msc.ir

تحليل نمودار

 

سه نمودار آخر

يك دو سه
18 معدني و صنعتي چادرملو كچاد 131001   970921   دانلود
182   دانلود

www.chadormalu.com

تحليل نمودار

 

سه نمودار آخر

يك دو سه
19 معدني و صنعتي گل و گهر كگل 131002   970921   دانلود
192   دانلود

www.geg.ir

تحليل نمودار

 

سه نمودار آخر

يك دو سه
20 پتروشيمي مبين مبين 401101 970921   دانلود
  202   دانلود

www.mobinpc.ir

تحليل نمودار

 

سه نمودار آخر

يك دو سه
21 ارتباطات سيار ايران همراه 642051   970921   دانلود
212   دانلود

www.mci.ir

تحليل نمودار

 

سه نمودار آخر

يك دو سه
22 مديريت سرمايه گذاري اميد واميد 399904   970921   دانلود
222   دانلود

www.omidinvestment.ir

تحليل نمودار

 

سه نمودار آخر

يك دو سه
23 گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانك ملي ايران) وبانك 399901   970921   دانلود
232   دانلود

www.tmgic.ir

تحليل نمودار

 

سه نمودار آخر

يك دو سه
24 بانك صادرات ايران وبصادر 651908   970921   دانلود
  242   دانلود

www.bsi.ir

تحليل نمودار

 

سه نمودار آخر

يك دو سه
25 بانك ملت وبملت 651906   970921   دانلود
  252   دانلود

www.bankmellat.ir

تحليل نمودار

 

سه نمودار آخر

يك دو سه
26 بانك پارسيان وپارس 651904   970921   دانلود
  262   دانلود

www.parsian-bank.ir

تحليل نمودار

 

سه نمودار آخر

يك دو سه
27 بانك پاسارگاد وپاسار 651911   970921   دانلود
  272   دانلود

www.bpi.ir

تحليل نمودار

 

سه نمودار آخر

يك دو سه
28 بانك تجارت وتجارت 651907   970921   دانلود
  282   دانلود

www.tejaratbank.ir

تحليل نمودار

 

سه نمودار آخر

يك دو سه
29 سرمايه گذاري غدير وغدير 399902   970921   دانلود
292   دانلود

www.ghadir-group.com

تحليل نمودار

 

سه نمودار آخر

يك دو سه
30 سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات ومعادن 131003   970921   دانلود
302   دانلود

www.mmdic.ir

تحليل نمودار

 

سه نمودار آخر

يك دو سه
شاخص ها
تحليل شاخص شاخص كل - هفتگي-971002

تحليل شاخص كل

971002

با توجه به روند اصلاحی شاخص که در نمودار هفتگی نشان داده شده است به نظر می رسد که این روند همچنان ادامه داشته باشد و شاخص کل در کانال نزولی کماکان به حرکت خود ادامه دهد. باید توجه داشت علامت مناسب برای رشد شاخص زمانی صادر می گردد که شاخص بتواند خط بالای کانال را شکسته و در بالای آن تثبیت گردد. در صورت شکست خط پایین کانال ریزش شاخص تسریع خواهد شد.

سه نمودار آخر

يك دو سه

 

تحليل شاخص شاخص كل - روزانه -971002

تحليل شاخص كل

971002

مانند نمودار هفتگی در نمودار روزانه نیز حرکت شاخص در کانال نزولی به وضوح مشاهده می گردد.

برخورد شاخص به خط پایین کانال و رشد در دوم و سوم دی ماه علامتی مبنی بر رشد شاخص را صادر کرده است. البته می بایست در نظر داشت که این رشد در گام اول در داخل کانال و حداکثر تا خط بالایی کانال می تواند تداوم داشته باشد.

سه نمودار آخر

يك دو سه

 

تحليل شاخص  شاخص 50 شركت فعالتر بورس اوراق بهادار تهران-970921

سه نمودار آخر

يك دو سه
تحليل شاخص شاخص 30 شركت بزرگتر بورس اوراق بهادار تهران-970921

سه نمودار آخر

يك دو سه